Plastische opvoeding en expressie

Iedereen kan leren tekenen, zich creatief ontwikkelen en zich op een expressieve manier leren uitdrukken! Bij plastische opvoeding en expressie, kan je jouw beeldende kennis ontplooien en tot inzichten komen. Je krijgt de kans om verschillende werkvormen te kiezen, begeleid maar met ruimte voor eigen inbreng.

Hier krijgen jullie een selectie van de vele knappe en originele werkjes gemaakt tijdens de lessen. Tijd om te genieten!

Zorg dat je onze volgende artikels zeker niet mist!

Wat is plastische opvoeding en expressie?

Wat is plastische opvoeding en expressie?

Plastische opvoeding, expressie, expressiviteit… zo veel namen voor hetzelfde! Of toch niet?

Plastische Opvoeding

Volgens Wikipedia is Plastische Opvoeding (en ik citeer) “een vak waarin de artistieke vaardigheden en de creativiteit van de leerlingen kan ontwikkeld worden” en wordt afgekort met P.O. Plastisch komt van het Griekse plasso wat “leem kneden, vormen” betekent.

Met P.O. bedoelt men dus de opvoeding in de vorm, de vormgeving, de kleur en de compositie. Met plasticiteit bedoelt men meer de ruimtelijkheid. P.O. wordt gegeven in de 2de graad ASO.

Expressie

Bondig gezegd: uitdrukkingskracht – het zich uiten. Expressie is het zich uiten, je innerlijk zichtbaar maken. Je kan je uitdrukken via het woord (taal, zang) maar ook via je zintuigen (visueel, tactiel, beweging, klank). Expressie wordt gegeven in de 2de en 3de graad TSO.

Maar ik zou voor mijn vak bijna van plastische expressiviteit kunnen spreken. Hierbij krijg je  de mogelijkheid om je te uiten op verschillende creatieve manieren, rekening houdend met het plastische. Je creativiteit omvormen tot “een vorm”, rekening houdende met je innerlijke. Die vorm kan een tekening, foto of film zijn, een beeld, een collage, maar het kan evengoed een tekst zijn of een dans, een performance of een muziekstuk. Plastische expressiemogelijkheid, afgekort P.E., zou wellicht een betere term zijn.

Het doel is waar te nemen, te leren, te denken, te plannen, durven doen, kortom je voorstellingsvermogen uit te breiden en je te leren uiten onder verschillende vormen.

Als dat ook nog eens emotie teweegbrengt dan zitten we heel goed!