Plastische opvoeding en expressie

Iedereen kan leren tekenen, zich creatief ontwikkelen en zich op een expressieve manier leren uitdrukken! Bij plastische opvoeding en expressie, kan je jouw beeldende kennis ontplooien en tot inzichten komen. Je krijgt de kans om verschillende werkvormen te kiezen, begeleid maar met ruimte voor eigen inbreng.

Hier krijgen jullie een selectie van de vele knappe en originele werkjes gemaakt tijdens de lessen. Tijd om te genieten!

Zorg dat je onze volgende artikels zeker niet mist!

Pixelart

Pixelart

Het woord pixel is een samentrekking van de twee eerste lettergrepen van het Engelse picture element en staat voor een enkele punt (Eng.: dot) op het beeldscherm van de computer of in een digitaal beeld. Veel punten bij elkaar geven een beeld. Alles wat op het scherm te zien is bestaat uit een veelvoud van pixels.

De titel van deze opdracht is “Space Invaders”. De leerlingen maken een beeld in functie van de titel, bestaande uit allemaal papieren gekleurde vierkantjes van 1 cm op 1 cm en dit op een A3-formaat.